Nasze Historie

Strona główna Nasze Historie

Nasze historie

Niepełnosprawność może dotknąć każdego – bez względu na wiek, status społeczny, wykształcenie, posiadany majątek czy talenty. Historie z życia naszych wojowników i ich opiekunów pokazują, jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnością wrodzoną i nabytą, którym przyszło się zmierzyć z największymi życiowymi próbami. 


Znajdziesz tu szczere wyznania, które rzucają nowe światło na niepełnosprawność i pokazują, że chociaż jej odcienie i oblicza są różne, zawsze warto walczyć o swoje szczęście ze wszystkich sił, bo dopóki żyjesz, jesteś w grze i masz wpływ na wiele spraw. 


Przeczytasz wywiady z osobami, którym przyszło zmierzyć się z największymi życiowymi próbami i wspomnienia wielkich nazwisk – Stephena Williama Hawkinga, Thomasa Alva Edisona Ludwiga van Beethovena, Jana Sebastiana Bacha i innych – słynnych niepełnosprawnych muzyków, naukowców, sportowców, którzy mimo niepełnosprawności na stałe zapisali się na kartach historii. 


Zakładka „Nasze historie” to także praktyczne porady dotyczące wyboru terapii i sposobów oswajania niepełnosprawności. Wskazówki pomocne przy poszukiwaniu przedszkola i ubieganiu się o orzeczenie dla dziecka niesłyszącego, słabosłyszącego, niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem oraz z tzw. niepełnosprawnością sprzężoną (gdy u dziecka występuje więcej niż jedna z powyższych przyczyn).