Strona główna Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Tę politykę prywatności stworzyliśmy dla osób odwiedzających stronę internetową www.narencie.pl  (dalej „Strona Internetowa”).

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej jest NewEra sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 72/6, 00-833 Warszawa (dalej „NewEra” lub „My”).

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Stronę Internetową, możesz kontaktować się z nami pod adresem: 
e-mail: mp@nalezysie.pl. Możliwy jest też kontakt pisemny pod adresem siedziby NewEra lub telefoniczny pod numerem tel. +48 517783543

Zasady przetwarzania Twoich danych różnią się, w zależności od tego, czy jesteś niezalogowaną osobą odwiedzającą Stronę Internetową, czy też przekazujesz nam swoje dane osobowe np. kontaktując się z nami mailowo lub zapisując się na nasz newsletter. Dlatego dla ułatwienia podzieliliśmy ten dokument na dwie części:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ

Jakie dane przetwarzamy i w jakich celach?

Poza opisanym wyżej przetwarzaniem informacji pozyskanych z plików cookies, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, tylko jeśli dobrowolnie nam je podasz, w następujących sytuacjach:

Rodzaj danychCel przetwarzaniaPodstawa prawna
adres e-mail i inne dane osobowe, które podasz nam, jeśli się z nami skontaktujesz mailowo (np. imię, nazwisko), w tym treść korespondencjiumożliwienie Ci komunikacji z naminasz prawnie uzasadniony interes w postaci umożliwienia odpowiedzi na Twoje zapytanie kontaktowe
adres e-mail i otwieralność wiadomości – jeśli zapiszesz się na nasz newsletter, ewentualnie również imię, jeśli podasz nam je przy subskrypcjicele marketingowe, przesyłanie informacji handlowych związanych z naszą działalnościąnasz prawnie uzasadniony interes w postaci możliwości wykonywania działań marketingowych w oparciu o Twoją zgodę na kontakt marketingowy ze Strony Internetowej

Podanie powyższych danych przez Ciebie nie jest obowiązkowe, jednak jest niezbędne do tego, by skontaktować się z Tobą mailowo i/lub telefonicznie
w celu odpowiedzi na zapytanie kontaktowe i/lub abyś otrzymywał z naszej strony newsletter informujący o naszej bieżącej działalności oraz o ewentualnie prowadzonych przez nas akcjach promocyjnych, czy polecanych przez nas produktach lub usługach.

Jak długo przetwarzamy dane?

Będziemy przetwarzać dane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych powyżej w tabeli lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych. Dalsze przetwarzanie będzie możliwe w przypadku, gdy będzie ciążył na nas jako Administratorze taki obowiązek prawny.

Komu przekazujemy Twoje dane?

W naszej działalności korzystamy z usług innych współpracujących firm, dlatego Twoje dane (podane nam w Twoim zapytaniu, skierowanym do nas albo pozyskane z plików cookies) mogą być przez nas powierzane: firmie dostarczającej nam program informatyczny ułatwiający obsługę klientów i projektów (platforma zarządzania projektami, CRM) hostingodawcy naszej poczty elektronicznej, firmie dostarczającej nam narzędzie do wysyłki newslettera, firmom wykonującym na naszą rzecz usługi marketingowe.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

Zobowiązujemy się do poszanowania poufności Twoich danych osobowych oraz do zagwarantowania Ci możliwości wykonania swoich praw. Możesz wykonywać swoje prawa bez ponoszenia żadnych kosztów, wysyłając do nas wiadomość e-mail lub kontaktując się z nami w inny sposób.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do:

  • żądania od Nas dostępu do danych, które posiadamy odnośnie Twojej osoby, a także prawo otrzymania kopii tych danych;
  • sprostowania swoich danych;
  • usunięcia swoich danych, jeżeli nie będą już one potrzebne do celów, do których były przetwarzane, albo nie posiadamy innej podstawy prawnej do ich przetwarzania;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (w tym cofnięcie zgody na poszczególne rodzaje plików cookies);
  • wypisania się z newslettera;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przez Nas przetwarzane niezgodnie z prawem.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi takich jak Google Analytics, czy Facebook Pixel, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. do USA. Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich są odpowiednie umowy, zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w Decyzji wykonawczej Komisji (UE) nr 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi.