Świadczenie pielęgnacyjne jest zasiłkiem wypłacanym co miesiąc. Należność ta podlega waloryzacji i przyznawana jest bezterminowo. Trzeba jednak wiedzieć, że aż 95% wnioskujących nie otrzymuje zasiłku przez niepoprawnie napisany i źle umotywowany wniosek. Taki błąd może raz na zawsze przekreślić szanse uzyskania świadczenia. Zwykle dopiero żmudna procedura odwoławcza przynosi efekty i otwiera drogę do uzyskania należności. 

Jeśli chcesz uniknąć nieścisłości we wniosku i przejścia przez mozolną ścieżkę formalną, już dzisiaj skontaktuj się ze specjalistami NależySię. Nasi doradcy podpowiedzą, jak otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, nie tracąc jednocześnie prawa do dotychczasowych rent i zasiłków. Doradca podpowie, jak poprawnie opisać sytuację i jakie dokumenty załączyć do wniosku o ponowne rozpatrzenie. Zajmie się też zawiłymi, urzędowymi procedurami. Dzięki kompleksowej usłudze łatwiej przebrniesz przez urzędowe procedury i złożysz odwołanie do Samorządowego kolegium odwoławczego (SKO) lub wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA).

Dalszą część artykułu i więcej o świadczeniach pielęgnacyjnych przeczytasz na NalezySię.pl – kliknij.

Poprzedni artykułCo to jest Amp Futbol?
Następny artykułNowe życie – Kiedy nic nie będzie już takie jak dawniej